VDH Water systemen
 


Handleiding AquaHort
handleiding Aquahort 2021.pdf (10.18MB)
Handleiding AquaHort
handleiding Aquahort 2021.pdf (10.18MB)

                        Koper/zilver ionisatie

Aqua Hort Tankmodel

Aqua Hort zorgt voor een gecontroleerde toevoeging van koper en/of zilver ionen en een electromagnetische waterbehandeling.

De Aqua Hort bestaat uit een bedieningspaneel, buis met koper staven of platen, afhankelijk van het gekozen model.( buis of tank), literteller om de variatie in de stroming automatisch aan te passen. De Aqua Hort wordt geplaatst in de systeemleiding naar de kas, hier bevat het water een bepaalde EC waarde wat de geleiding ten goede komt.

Gebaseerd op koper ionisatie waarbij gebruik wordt gemaakt van elektrolise, er wordt een elektrische stroom ( 24 of 48 volt DC) geleid door het koper waardoor positief geladen koper ionen ontstaan.

Koper ionisatie gaat terug tot scheikunde,  een ion, een atoom met een elektrische lading, is positief als het een elektron mist en negatief als het een elektron te veel heeft. Bij ionisatie worden atomen veranderd in positieve of negatieve ionen. Bij koper ionisatie worden positieve koper (Cu*) ionen gevormd. Bij zilver zij n dat de positieve Ag ionen

De elektrisch geladen koperionen in het water zoeken geladen deeltjes met een tegengestelde polariteit, zoals bacteriën, schimmels en virussen. De positief geladen koperionen gaan elektrostatische verbindingen aan met de negatief geladen celwand van de mirco organismen. Er vindt geen celgroei en celdeling meer plaats, de bacteriën vermenigvuldigen zich niet meer en sterven uiteindelijk. De afdodings snelheid van koper ionisatie is niet zo hoog als van UV of Ozon, een voordeel van koperionen is dat ze lang in het water blijven. Die bieden hiermee langdurige desinfectie en beschermen tegen herbesmetting. Koper ionen blijven in het water totdat ze uitvlokken of samengaan met bacteriën of algen. Het heeft ook een beter effect dan UV, omdat dit slecht plaatselijk effectief is, koper is actief in het hele watersysteem, ook in de dode punten en delen met langzaam stromend water.

Op het bedieningspaneel kan eenvoudig de gewenste dosering (ppm) worden ingesteld.